BQT đã thiết lập trang web chuyên up ảnh giúp cho thành viên Sro Việt thuận tiện hơn trong việc post bài viết có kèm theo hình ảnh

Mời các bạn sử dung tại: http://upanh.sroviet.com

Trang web có giao diện đơn giản và rất dễ sử dụng.

Chúc các bạn có những khoảng thời gian vui vẻ.

Trân trọng