Theo nguyện vọng của đa số thành viên. BQT thay đổi cơ cấu giải thưởng cho CTC TA từ tuần này (tuần 3 tháng 8 năm 2017) về 5000 silk

Mong các bạn cố gắng để dành chiến thắng

Trân trọng