BQT tổng hợp những vấn đề nên biết khi tham gia SRO Huyền Thoại để toàn thể các thành viên mới tham gia hoặc gặp những vấn đề trong khi tham gia được biết

1. Nạp thẻ lấy silk: Dừng chức năng này. Để lấy silk các bạn dùng chức năng đổi Gold ra Silk

2. Các Nhân vật Uy tín được BQT bảo lãnh: Luôn được thông báo trên diễn đàn

3. Thả boss: Hàng ngày có Roc, Phi Thái và các boss khác vào các giờ khác nhau

4. BQT không tham gia vào các hoạt động trong game, trừ khi tổ chức Sự Kiện

5. Đăng ký ngay chức năng Bảo vệ tài khoản khi tham gia game để tránh bị hack tài khoản. Đăng ký bảo vệ tài sản với những đồ có giá trị (gặp các NV Trung Gian Uy Tín)

6. Khi giao dịch: Lưu ý nhờ Trung gian giao dịch để hạn chế việc lừa đảo. Chụp ảnh lại giao dịch hoặc nhờ ít nhất 2, 3 Nhân vật có uy tín chứng kiến. Nhìn kỹ tên NV giao dịch để tránh bị giả mạo.

7. Hỗ trợ Bị Hack, Bị Lừa đảo:

- Các trường hợp đăng ký Bảo vệ tài sản đều được hỗ trợ báo hack, bị lừa đảo

- Các trường hợp không đăng ký Bảo vệ tài sản, nếu muốn được báo hack, bị lừa đảo cần phải có:

+ Phải chứng minh được món đồ đó là của mình

+ Phải chứng minh được món đồ đó là bị Hack, bị lừa đảo. Để tránh tình trạng Bán đồ xong báo hack

+ Thời gian không quá 24 tiếng kể từ khi bị mất

- Báo hack trực tiếp trên diễn đàn (nếu không có tài khoản thì nhờ TK của người khác) gồm các nội dung:

+ Tên NV bị hack, lừa đảo

+ Khoảng thời gian bị mất

+ Bằng chứng xác minh món đồ đó là của mình và bị mất (chứ không phải là giao dịch thành công xong báo hack)

- Không All trên server quá nhiều lần với nội dung yêu cầu BQT lấy lại đồ bị mất

8. Thời gian bảo trì server:

- Định kỳ: Hàng ngày vào 6 đến 7h buổi sáng

- Đột xuât: Sẽ có thông báo ngay lập tức

9. Hỗ trợ: BQT hỗ trợ trực tiếp trên diễn đàn và trên FB tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/sroviet/

10. Bot: Các bạn nên tải trực tiếp trên trang của các nhà cung cấp. Không đi Search trên google vì sẽ bị keylog

11. Các hình thức vi phạm và xử phạt

- BQT không cấm, nhưng không khuyến khích các bạn có những lời nói, những hành không không đẹp khi tham gia game

- Các trường hợp xúc phạm đến 1 LM, G hoặc quá nhiều lần tới hoàn cảnh gia đinh của thành viên khác sẽ bị từ Nhắc Nhở đến khóa Tài khoản

- Các trường hợp Spam, Xúc phạm BQT bị khóa từ 7 đến 30 ngày

- Các trường hợp: Hack đồ, Lừa đảo bị Xóa Tài khoản

- Các trường hợp lưu giữ đồ do lừa đảo, hack đồ mà có nếu không chứng minh được do Vô Tình mua phải sẽ bị xử lý như trường hợp Hack đồ, Lừa đảo. Nếu chứng minh được sẽ phải trả lại món đồ đó cho người Bị mất

12. BQT không bán đồ cũng như không có bất kể gì giao dịch trong game. Không PM riêng cho ai, cũng như không hỏi mượn acc, mượn đồ của NV trong game

Trân trọng thông báo